Çift Anadal Programı Uygulama Esaslarında Değişiklik

Üniversitemiz Senatosunun 04/08/2011 tarih ve 08/03 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan “Erzincan Üniversitesi Çift Anadal Programı Uygulama Esasları” Üniversitemiz Senatosunun 12/09/2017 tarih  kararı ile güncellenmiş olup  söz konusu Uygulama Esaslarının son hali Mevzuat/Yönerge ve Uygulama Esasları bölümüne eklenmiştir.

 Erzincan Üniversitesi Çift Anadal Programı Uygulama Esasları