Pasaport İşlemleri

SmallDotBordo Pasaport (Umuma Mahsus Pasaport) İşlemleri
Bordo Pasaport

Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.

BAŞVURU SÜRECİ

Yükseöğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06/06/2016 tarih ve 33674 sayılı yazısına istinaden;

 • Eğitim-Öğretim amacıyla (herhangi bir değişim programı vasıtasıyla vb.) yurtdışına gitmek isteyen öğrenciler; akademik birim öğrenci işlerinden veya e-Devlet kapısı üzerinden alacakları Öğrenci belgesi ve Yurtdışına çıkış amaçlarını gösterir bir belge ile İl Deftarlığı/Vergi Dairesine başvurmak suretiyle başka herhangi bir işleme ihtiyaç duymadan pasaport harcından muaf olarak pasaport başvurusunda bulunabilmektedirler.
 • Eğitim-Öğretim haricinde herhangi farklı bir amaçla yurtdışına çıkmak isteyen öğrencilerden (aktif eğitim-öğretim görüyor olmak şartıyla) henüz 25 yaşını aşmayanlar da, akademik birim öğrenci işlerinden veya e-Devlet kapısı üzerinden alacakları Öğrenci belgesi ile İl Deftarlığı/Vergi Dairesine başvurmak suretiyle başka herhangi bir işleme ihtiyaç duymadan pasaport harcından muaf olarak pasaport başvurusunda bulunabilmektedirler. 25 yaşını doldurmuş ve eğitim-öğretim haricinde farklı bir amaçla yurtdışına çıkma talebinde bulunan öğrenciler ise harç bedeli ödemek kaydıyla pasaport başvurusunda bulunabilmektedirler.
BAŞVURU ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 • Umuma Mahsus Pasaport Üniversitemiz öğrencileri için 6 ay ile 2 yıl arası yurt dışına çıkış işlemleri için düzenlenebilmektedir.
 • Pasaport almak isteyen şahısların bizzat başvurularını yapmaları gerekmektedir.
 • İl Emniyet Müdürlüğüne Pasaport başvurusu yapılabilmesi için; 2(iki) Adet biyometrik fotoğraf ,ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar(çipli)  için İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf ebatları 5×6 olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatınız sırasında vatandaşımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi ve sorun yaşamamaları için fotoğraf ebatları önemlidir. Fotoğraf boyunun 6 cm’den daha küçük olması durumunda tarayıcıdan geçmemektedir.  Biyometrik fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, düz zemin üzerine basılan, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır. Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır.
 • TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ve fotokopisi, 18 yaşından küçüklerin pasaport müracaatında anne-baba veya kanuni mümessillerinin de muvafakat işlemleri için nüfus cüzdanlarıyla       müracaatı gerekmektedir. (15 yaşından büyük vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlarının fotoğraflı olması yasal zorunluluktur)
 • Reşit olmayan çocukların pasaport işlemlerinde anne ve babaları veya kanun mümessillerinin muvafakatı gerektiğinden bunu noterden yaptırabilecekleri gibi Pasaport işlemi sırasında    anne ve babaları veya kanuni mümessillerinin, nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat Şubemize gelerek müracaat etmeleri halinde pasaport müracaat memuru huzurunda muvafakat verebilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan anne veya baba muvafakatı noter kanalıyla vereceklerdir.
 • Mahkeme yolu ile isim, soy isim, yaş vb. değişiklikler yapılmış ise veya Nüfus nakli yapılmış ise kesinleşmiş Mahkeme Kararının aslını getirilmesi gerekir.
 • Pasaport tahkikatları neticesinde mani herhangi bir hali bulunmayanların pasaportlar 3-7 iş günü içinde PTTkanalıyla istenilen adrese,şahsın müracaatı sırasında belirtmiş olduğu kişiye teslim edilir.
 • Daha önce her hangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi gerekmektedir.
SmallDotGri Pasaport (Hizmet Damgalı Pasaport) İşlemleri
Gri Pasaport

5682 Sayılı Pasaport Kanunun 14 üncü maddesinin (B) bendinde belirtilen hüküm üzere hizmet damgalı pasaportlar; Bu kanun gereğince kendisine diplomatik (kırmızı) veya hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselerden; Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile yurtdışına gönderildiklerinde veya yurtdışında vazifeye alındıklarında, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletler arası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara verilmektedir.

 

BAŞVURU SÜRECİ
 1. Öğrenci yurt dışına çıkış talebini ve gerekçesini bildirir bir dilekçe ile birlikte Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu’nu doldurarak kayıtlı olduğu Akademik Birim’e  pasaport talebi başvurusunda bulunur. (Formu bilgisayar ortamında doldurduktan sonra arkalı önlü çıktı alınması gerekmektedir. 2 ayrı sayfa halinde düzenlenen formlar geçersiz sayılmaktadır.)
 2. Başvuru Akademik Birimce değerlendirilerek uygun görüldüğü takdirde, öğrenci tarafından düzenlenen form ve Hizmet Damgalı Pasaport Üst Yazısı ile birlikte Rektörlük Makamı’na gönderilir. (İlgili belgeler taranarak elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Rektörlük Makamına gönderildikten sonra belgelerin asılları posta aracılığı ile de Rektörlüğüe ulaştırılmalıdır.)
 3. Rektörlük Makamı tarafından uygun görüldüğü takdirde ilgili evraklar onaylanıp imzalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne verilmek üzere düzenlenen Üst Yazı ile birlikte öğrenciye elden teslim edilir yada şahsi adresine gönderilir.
 4. Öğrenci Rektörlükten aldığı üst yazı ile daha önceden şahsı tarafından doldurulmuş ve Rektörlük Makamı tarafından onaylanmış Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurur.
BAŞVURU ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 • Hizmet Damgalı Pasaport yalnızca 1 yıla kadar olan yurt dışına çıkış işlemlerinde kullanılabilmektedir.
 • Hizmet damgalı pasaport alınabilmesi için; İl Emniyet Müdürlüğüne yurtdışına çıkış tarihinden 20 gün önce başvurulması gerekmektedir. (Bu süre göz önünde bulundurularak, Öğrenci tarafından Akademik Birim’e en az 1 ay önceden başvuru yapılmalıdır.)
 • İl Emniyet Müdürlüğüne Pasaport başvurusu yapılabilmesi için; 2(iki) Adet biyometrik fotoğraf ,ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar(çipli)  için İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf ebatları 5×6 olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatınız sırasında vatandaşımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi ve sorun yaşamamaları için fotoğraf ebatları önemlidir. Fotoğraf boyunun 6 cm’den daha küçük olması durumunda tarayıcıdan geçmemektedir.  Biyometrik fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, düz zemin üzerine basılan, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır. Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır.
 • Hak sahibi ve pasaport alacak her kişinin TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı (15 yaşından büyük vatandaşlarımızın  nüfus cüzdanının  fotoğraflı olması yasal zorunluluktur.) getirilmelidir.
 • Reşit olmayan (18 yaşından küçük) çocuklar ve mahcurlular (Kendini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden veya Pasaport Şubesinde tanzim edilecek muvafakatname alınacaktır. Anne – babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında, çocuk kendi başına pasaport alacaksa anne- baba ikisi de, anne babadan birinin pasaportuna işlenecekse diğer tarafın vereceği noterden tasdikli veya Pasaport Şubesinde tanzim edilecek muvafakatname ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Anne yada baba yurt dışında bulunuyor ise konsolosluklar aracılığıyla gönderilecek muvafakatname ve vekaletname ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Eşinin hakkından dolayı veya anne / babanın hakkından dolayı pasaport almak için müracaatta bulunan şahıslar için, şayet hak sahibi yurt dışında bulunuyor ise; Pasaport talep formunda bulunan “Hak Sahibinin İmzası” bölümünün, eşi tarafından veya üçüncü şahıslar tarafından imzalanabilmesi için hak sahibinin resmi (Yabancı ülke noterlerinden alınacak vekâletin aslı ve tercümesi) makamdan tasdikli vekâletnamesinin  talep formuna eklenmesi gerekmektedir.
 • Daha önce her hangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi gerekmektedir.
PASAPORT HAKKINDA DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN :

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Pasaport İşlemleri
Dış İşleri Bakanlığı Pasaport ile İlgili Bilgiler
T.C. Pasaport Türlerine Göre Ülkelerin Vize Uygulamaları

ERZİNCAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü
Telefon : 0 (446) 224 03 84 Dahili : 5430
E-Posta : erzincanpasaport@egm.gov.tr
Web Sayfası : www.erzincan.pol.tr