667 KHK Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin 2016-2017 Güz Yarıyılı Harç Ödemeleri

667 Sayılı KHK ile kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğrencilerinden, ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilip kayıt yaptıranların 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için tahsil edilmesi gereken öğrenim ücreti miktarları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmiş olup belirlenen ücretin ay bazında 9 takside bölünerek, ilk üç taksidinin güz yarıyılında kalan altı taksidin ise bahar yarıyılında tahsil edilmesi istenmiştir.

Öğrenim ücretlerinin yeni belirlenmiş olması nedeniyle  güz yarıyılının Ekim-Kasım  aylarına  ait taksitler,  Aralık ayı taksidi ile birlikte  tahsil edilecektir. Bu üç aya ait toplam ücret   en geç 20 Aralık 2016  tarihine kadar, bahar yarıyılına ait ücretler  ise  Ocak  2017 ‘den başlamak üzere her ayın en geç 20’sine kadar altı eşit taksitte  ödenmelidir.

Aşağıdaki listede bilgileri yer alan öğrencilerin belirlenen ücretleri T.C. Halk Bankası Erzincan Şubesi nezdinde bulunan TR 37 0001 2009 3440 0006 0001 78  IBAN numaralı hesaba yatırarak dekontunu Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Harçlar Şubesine ibraz etmeleri  gerekmektedir.

 667 KHK kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin güz yarıyılı harç miktarlarına ulaşmak için tıklayınız. (Bahar yarıyılı harç miktarları ayrıca ilan edilecektir.)