Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik

23 Aralık 2016 tarih ve 29927 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince ilgili yönetmeliğin 6,7,8,12,15 inci maddelerinde düzeltme ve eklemeler yapılmış olup, yönetmeliğin son hali Mevzuat/Yönetmelikler bölümüne eklenmiştir.

 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği