667 KHK Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin 2016-2017 Bahar Yarıyılı Harç Ödemeleri

667 Sayılı KHK ile kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğrencilerinden, ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilip kayıt yaptıranların 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için tahsil edilmesi gereken öğrenim ücreti miktarları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmiş olup belirlenen ücretin ay bazında 9 takside bölünerek, ilk üç taksidinin güz yarıyılında kalan altı taksidin ise bahar yarıyılında tahsil edilmesi istenmiştir.

 Bahar yarıyılında 6 taksit olarak ödenmesi gereken harç miktarlarının her ayın en geç 20’sine kadar yatırılması gerekmektedir.

 İndirim hakkı olupta başvuruda bulunan ve bunu belgeleyen öğrencilerin harç ödemeleriyle ilgili indirimler bahar yarıyılı harç miktarlarına yansıtılmıştır.

Aşağıdaki listede bilgileri yer alan öğrencilerin belirlenen ücretleri T.C. Halk Bankası Erzincan Şubesi nezdinde bulunan TR 37 0001 2009 3440 0006 0001 78  IBAN numaralı hesaba yatırarak dekontunu Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Harçlar Şubesine teslim etmeleri  gerekmektedir.

 667 KHK kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin bahar yarıyılı harç miktarlarına ulaşmak için tıklayınız.